E-Kitablar

Publisistika: 1926-1977
Mir Cəlal
Bakı, 2018
Mir Cəlalın milli idealları
Cəfərov Nizami Qulu oğlu
Bakı, 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: II cild
Hüseynova Həcər
Bakı, 2018
Ədəbi tənqid: 1931-1974
Mir Cəlal
Bakı, 2018
Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal əli oğlu): biblioqrafiya
Bakı, 2018
Ədəbi etüdlər
Babayev Baba Maqsud oğlu
Bakı, 2018
Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri: I cild
Hüseynova Həcər
Bakı, 2018
Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası
Mir Cəlal
Bakı, 2017
Mir Cəlal: II cild
Bakı, 2014
Mir Cəlal: I cild
Bakı, 2014
Mir Cəlalın aforizmləri
Hüseynova Həcər
Bakı, 2013
Seçilmiş əsərləri: III cild: Hekayələr
Mir Cəlal
Bakı, 2013
Seçilmiş əsərləri: V cild: Felyetonlar, şeirlər, oçerklər, tərcümələr, xatirələr
Mir Cəlal
Bakı, 2013
Seçilmiş əsərləri: II cild: Hekayələr
Mir Cəlal
Bakı, 2013
Seçilmiş əsərləri: IV cild: Hekayələr
Mir Cəlal
Bakı, 2013
Seçilmiş əsərləri: I cild: Hekayələr
Mir Cəlal
Bakı, 2013
Poeziyadan nəsrə: Mir Cəlal nəsrinin poetik əsasları
Hacıyev Aqil
Bakı, 2011
Mir Cəlalın poetikası
Eminov Allahverdi İskəndər oğlu
Bakı, 2011
Mir Cəlalın bədii nəsri: məqalələr toplusu
Hüseynov Əhəd
Bakı, 2011
Mir Cəlalın yaradıcılığı
İsmayılov Yaqub
Bakı, 2010
Seçilmiş əsərləri: III kitab
Mir Cəlal
Bakı, 2008
Seçilmiş əsərləri: II kitab
Mir Cəlal
Bakı, 2008
Göylər adamı
Rəhilə Gülgün
Bakı, 2008
Maştağa ədəbi mühiti və Mir Cəlal
Hadiyeva Sona Həmid qızı
Bakı, 2007
Türk mifoloji obrazlar sistemi: struktur və funksiya
Məmmədov Cəlal Mirzağa oğlu
Bakı, 2007
Mir Cəlal-100: metodik tövsiyələr
Bakı, 2007
Sadəlik və müdriklik=Простота и мудрость
Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu
Bakı, 2007
Mir Cəlal dünyasından sətirlər
Hidayət
Bakı, 2006
Mir Cəlal: biblioqrafiya
Bakı, 2006
Seçilmiş əsərləri
Mir Cəlal
Bakı, 2005
Seçilmiş əsərləri
Mir Cəlal
Bakı, 2005
Azərbaycanda ədəbi məktəblər: 1905-1917
Mir Cəlal
Bakı, 2004
Mir Cəlal: müasirlərinin xatirələrində və yaradıcılığından örnəklər
Bakı, 1998
Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978: biblioqrafiya
Bakı, 1998
Füzuli sənətkarlığı
Mir Cəlal
Bakı, 1994
Ədəbiyyatşünaslığın əsasları
Mir Cəlal , Xəlilov Pənah
Bakı, 1988
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı
Mir Cəlal , Hüseynov Firidun
Bakı, 1982
C. Məmmədquluzadə realizmi haqqında
Mir Cəlal
Bakı, 1966
İnsanlıq fəlsəfəsi
Mir Cəlal
Bakı, 1961
Yolumuz hayanadır
Mir Cəlal
Bakı, 1957
Yuxu və külək
Mir Cəlal
Bakı, 1956
Sadə hekayələr
Mir Cəlal
Bakı, 1955