Elektron resurslar

 • Mir Cəlal yaradıcılığında vətən sevgisi: görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları: [Elektron resurs]  /Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; tərt. İ. Əhmədov; red. T. Həmid.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 1 el. opt. disk (CD-ROM). 
 • Seçilmiş əsərləri: [Elektron resurs] / tərt.-red.: N. A. Paşayeva, T. M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  I cild: Dirilən adam: roman. Hekayələr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM)
 • Seçilmiş əsərləri: [Elektron resurs] /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  II cild: Bir gəncin manifesti: roman. Hekayələr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Seçilmiş əsərləri: [Elektron resurs] /tərt.-red.: N.A. Paşayeva, T.M. Mütəllimov; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.
  III cild: Yolumuz hayanadır: roman. Hekayələr.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).
 • Seçilmiş əsərləri: [Elektron resurs] / red. heyəti: Ə. Q. Quliyev [et al.]; tərt. Ə. Paşayeva; ön sözün müəl., red. N. Ə. Həsənzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 1 el. opt. disk (CD-ROM).