Yazıçı Mir Cəlalın (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlunun) Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanı

 

Sovet ədəbiyyiyyatının inkişafında xidmətlərinə görə və anadan olmasının yetmiş illiyi ilə əlaqədar olaraq yazıçı Mir Cəlalın (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif edilsin.


SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
L. Brejnev
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi
M. Georqadze


Moskva, Kreml, 25 aprel 1978-ci il.

 

Azərbaycan.- 1978.- № 4.- S. 169.