Yazıçı Mir Cəlal  Əli oğlu Paşayevin "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanı

Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev yoldaşın anadan olmasının əlli illiyi ilə əlaqədar olaraq və sovet ədəbiyyatının inkişafında onun xidmətləri nəzərə alınaraq Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev yoldaş "Şərəf nişanı" ordeni ilə təltif edilsin.

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
K. Voroşilov
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi
M. Georqadze


Moskva, Kreml, 7 may 1958-ci il.

Kommunist.- 1958.- 8 noyabr.- № 107.- S. 1.