Yüksək mükafat

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1967-ci il 14 yanvar tarixli Fərmanı ilə ali və orta ixtisas təhsilinin inkişaf etdirilməsində, xalq təsərrüfatı üçün ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında göstərdikləri xidmətlərə və elmi tədqiqatların inkişafında qazandıqları müvəffəqiyyətlərə görə ali və orta ixtisas təhsili sahəsində çalışan işçilərin böyük bir qrupunu SSRİ orden və medalları ilə təltif edilmişdir. 

Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə

PaşayevMir Cəlal Əli oğlu – professor, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlərt universitetinin kafedra müdiri

Kommunist.- 1967.- 17 yanvar.- № 14.- S. 3.